Disclaimer

Disclaimer

Hoewel FATIHASMIT | JEWELRY ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan FATIHASMIT | JEWELRY niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. FATIHASMIT | JEWELRY kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze website. FATIHASMIT | JEWELRY accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. FATIHASMIT | JEWELRY kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Levertijden

Levertijden staan bij FATIHASMIT | JEWELRY aangegeven bij de producten die u online kunt bestellen. De levertijden zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke levertijd. FATIHASMIT | JEWELRY streeft ernaar u zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de verwachte levertijd. Echter kan FATIHASMIT | JEWELRY niet aansprakelijk worden gesteld bij een latere levering dan aangegeven.